Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bevers over de reportage ‘Euthanasie én orgaandonatie: deze artsen maken het mogelijk’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bevers over de reportage ‘Euthanasie én orgaandonatie: deze artsen maken het mogelijk’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De reportage ‘Euthanasie én orgaandonatie: deze artsen maken het mogelijk’

Indiener H. Bevers, Tweede Kamerlid