Schriftelijke vragen : De werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over de werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over de werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap