Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Kamerbrief en Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

De Kamerbrief en het rapport Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde fase 1

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid