Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sahla, Belhaj en Kuzu over het artikel 'Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sahla, Belhaj en Kuzu over het artikel 'Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Racisme duwt medewerkers uit de ouderenzorg’

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid