Schriftelijke vragen : De uitspraken over mogelijk loslaten unanimiteitsbeginsel en de ontwikkelingen rondom “Pijler 2” van de OESO

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Heinen over de uitspraken over mogelijk loslaten unanimiteitsbeginsel en de ontwikkelingen rondom 'Pijler 2' van de OESO

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën