Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid