Schriftelijke vragen : Het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    Hülya Kat, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Mensen met schulden merken niets van hogere lonen en uitkeringen'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen