Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat studentgegevens ondanks kritiek massaal in de cloud zijn gezet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kwint over het bericht dat studentgegevens ondanks kritiek massaal in de cloud zijn gezet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht dat studentgegevens ondanks kritiek massaal in de cloud zijn gezet

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid