Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Gericht aan
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Indiener
    Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bromet over het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
Naar boven