Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Ellemeet over het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid