Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de documentaire 'Taken – Kinderen van de Staat'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de documentaire ‘Taken – Kinderen van de Staat’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De documentaire ‘Taken - Kinderen van de Staat’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid