Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Gündogan over het bericht 'Topambtenaar Economische Zaken nieuwe directeur VNO-NCW'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Gündogan over het bericht 'Topambtenaar Economische Zaken nieuwe directeur VNO-NCW'

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Topambtenaar Economische Zaken nieuwe directeur VNO-NCW'

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid