Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over de verwerking van persoonsgegevens door vervoersbedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Alkaya over de verwerking van persoonsgegevens door vervoersbedrijven

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De verwerking van persoonsgegevens door vervoersbedrijven

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid