Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over de actie van het Israëlische leger om de kantoren van zeven ngo’s te sluiten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De actie van de Israëlische leger om de kantoren van zeven ngo’s te sluiten

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
Naar boven