Schriftelijke vragen : Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Download

Indieners

 • Gericht aan
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Gericht aan
  Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
 • Gericht aan
  H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Indiener
  Tjeerd de Groot, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit