Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid de Peter de Groot over het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid