Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Peter de Groot, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid de Peter de Groot over het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening