Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Idsinga over de opinie "Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Idsinga over de opinie 'Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet'

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”

Indiener F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid
Naar boven