Schriftelijke vragen : De brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum d.d. 8 juli 2022.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Indiener
    Jorien Wuite, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wuite over de brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum d.d. 8 juli 2022

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen