Schriftelijke vragen : Opzeggen Vluchtelingenverdrag

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Rutte, minister-president
  • Indiener
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid