Schriftelijke vragen : Het bericht 'Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Indiener
    R. Raemakers, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Van Ginneken over het bericht 'Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Van Ginneken over het bericht 'Toezichthouder verzamelt ongevraagd info over 800.000 ggz-patiënten'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport