Schriftelijke vragen : Het artikel 'Klokkenluiders slaan alarm'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    Mohammed Mohandis, Kamerlid PvdA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het artikel 'Klokkenluiders slaan alarm

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport