Schriftelijke vragen : Het Duitse evaluatierapport Corona en de datachaos bij het Robert Koch Instituut

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het Duitse evaluatierapport Corona en de datachaos bij het Robert Koch Instituut

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven