Schriftelijke vragen : Onzorgvuldige uithuisplaatsingen kinderen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over onzorgvuldige uithuisplaatsingen kinderen

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven