Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het beperkt zicht op het ronselen van jongeren voor gedwongen criminaliteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over beperkt zicht op het ronselen van jongeren voor gedwongen criminaliteit

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Beperkt zicht op het ronselen van jongeren voor gedwongen criminaliteit

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid