Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over het bericht dat tienduizenden mensen die arbeidsongeschikt zijn door de WIA in armoede leven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat tienduizenden mensen die arbeidsongeschikt zijn door de WIA in armoede leven

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid
Naar boven