Schriftelijke vragen : Het bericht 'Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Indiener
    F.L. Idsinga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het bericht 'Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag'

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Idsinga over het bericht ‘Advocaat-generaal: verplichte eHerkenning bij belastingaangifte mag’ in het FD van 15 juni jl.

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën