Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Medewerkers die klaagden over seksueel geweld binnen de VN werden ontslagen’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Medewerkers die klaagden over seksueel geweld binnen de VN werden ontslagen’

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Naar boven