Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de grote belangstelling voor de regeling ‘Impulsaanpak winkelgebieden’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De grote belangstelling voor de regeling ‘impulsaanpak winkelgebieden’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
Naar boven