Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Beckerman over getroffen maatregelen op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de lessen uit het Toeslagenschandaal op het gebied van hardheden en de informatiehuishouding

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    M. Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Beckerman over getroffen maatregelen op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de lessen uit het Toeslagenschandaal op het gebied van hardheden en de informatiehuishouding

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Getroffen maatregelen op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal op gebied van hardheden en de informatiehuishouding

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid