Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Fastfood rondom scholen neemt sterk toe.’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Fastfood rondom scholen neemt sterk toe’

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid