Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Koekkoek over het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Naar boven