Schriftelijke vragen : Het bericht 'Poetin noopt de RUG tot uitbreiden blended onderwijs'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht 'Poetin noopt de RUG tot uitbreiden blended onderwijs'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap