Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Dassen over het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid
Naar boven