Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden de leden Dassen en Omtzigt over het artikel ‘Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement’

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dassen en Omtzigt over het artikel ‘Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement’

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Naar boven