Schriftelijke vragen : Het instellen van de doodstraf in Irak voor mensen die normalisatie of vrede met Israël nastreven

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, De Roon en Eppink over het instellen van de doodstraf in Irak voor mensen die normalisatie of vrede met Israël nastreven

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
Naar boven