Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Meenen en Paul over het bericht 'Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af’

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
Naar boven