Schriftelijke vragen : De huidige situatie omtrent de kolencentrales.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Bontenbal over de huidige situatie omtrent de kolencentrales

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
Naar boven