Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Kort en Paul over de toegankelijkheid van leermiddelen voor kinderen met een visuele beperking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De toegankelijkheid van leermiddelen voor kinderen met een visuele beperking.

Indiener A.H.J. de Kort, Tweede Kamerlid
Naar boven