Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over communicatie tussen Ministers, Staatssecretarissen en ambtenaren en het WEF

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vraag van het lid Van Houwelingen over de communicatie tussen ministers, staatssecretarissen en ambtenaren en het WEF

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vragen

Communicatie tussen ministers, staatssecretarissen en ambtenaren en het WEF

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid