Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Van der Staaij over het bericht ‘Oekraïense vluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bisschop en Van der Staaij over het bericht ‘Oekraïense vluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Oekraïense vluchtelingen met een beperking zijn blinde vlek voor Nederland’

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid