Schriftelijke vragen

De naar schatting 400.000 mensen die al jarenlang in de stank van de vee-industrie wonen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.