Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Mutluer over risicoprofilering door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over risicoprofilering door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Risicoprofilering door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid
Naar boven