Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bisschop en Van der Staaij over het bericht ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid