Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Onderzoek: zzp’ers en de fiscale oudedagsreserve’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht ‘Onderzoek: zzp’ers en de fiscale oudedagsreserve’

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht 'Onderzoek: zzp’ers en de fiscale oudedagsreserve'

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën