Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kröger over de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State over de overdracht van vreemdelingen aan Kroatië

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State over de overdracht van vreemdelingen aan Kroatië

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De gevolgen van een uitspraak van de Raad van State over de overdracht van vreemdelingen aan Kroatië

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid