Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuik, Van den Berg en Bikker over het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuik, Van den Berg en Bikker over het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid