Schriftelijke vragen : De uitspraken dat hij het stikstofprobleem niet wil oplossen vanwege electoraal eigenbelang.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de uitspraken over het niet willen oplossen van het stikstofprobleem vanwege electoraal eigenbelang

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de uitspraken dat hij het stikstofprobleem niet wil oplossen vanwege electoraal eigenbelang

Indiener M. Rutte, minister-president