Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over het bericht in het Financieele Dagblad ‘Aedes wil landelijke toets voor fabriekswoningen’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-04-2022
Een landelijk toetsingskader voor prefabwoningen.