Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Boucke en Wuite over het bericht 'Bedrijven en instellingen werken samen om in 2030 elektrisch vliegen mogelijk te maken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Boucke en Wuite over het bericht 'Bedrijven en instellingen werken samen om in 2030 elektrisch vliegen mogelijk te maken'

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Bedrijven en instellingen werken samen om in 2030 elektrisch vliegen mogelijk te maken'

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid